T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Mardin Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Mardin Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MARDİN’DE 1. GÜNEYDOĞU YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARI SEMPOZYUMU YAPILDI

Güncelleme Tarihi: 13/02/2018


10 Şubat tarihinde Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkıları ile Mardin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve BUHASDER işbirliği ile Mardin Hilton Garden Inn Hotel'de Diyarbakır, Şanlıurfa , Gaziantep, Batman , Adıyaman , Kilis , Şırnak , Siirt illerinin katıldığı ve Mardin'in ev sahipliği yaptığı 1. GÜNEYDOĞU YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARI SEMPOZYUMU düzenlenmiştir.
Tıptaki gelişmeler paralelinde insan ömrünün uzaması, gün geçtikçe yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde izlemi gereken hasta sayısını artırmakta; bu da her geçen gün hastanelerde artan yoğun bakım yatak sayısı ile sonuçlanmaktadır. Toplumda ya da hastanenin diğer kısımlarında gelişen enfeksiyonlar sonucunda yoğun bakım gereksinimi ortaya çıkabileceği gibi hastanın yoğun bakımda bulunmasının sonucu olarak da enfeksiyon gelişebilmektedir. YBÜ'ler nozokomiyal enfeksiyonların diğer hastane kısımlarına göre 5-10 kat daha fazla görülmesi ile özelleşen bölümlerdir. Genel olarak hospitalize hastaların ancak %5-10'u YBÜ'de tedavi görmesine rağmen nozokomiyal enfeksiyonların %25'i bu ünitelerde gelişmektedir. Buradaki hastalar kısmen altta yatan hastalıkları ve bunlara bağlı organ yetmezlikleri nedeniyle ama çoğunlukla maruz kaldıkları çeşitli diagnostik ya da terapötik invaziv prosedürlere bağlı olarak, hastane bölümleri içinde enfeksiyon için en yüksek risk grubunu oluşturmaktadır.
Bölgemizde Güneydoğu illeri özel hastanelerin yoğunluğu ve hasta transferinin sık yaşanması nedeniyle özellik arz etmektedir. YBÜ enfeksiyonlarının kontrol altına alınabilmesi için koordineli ve bilinçli çalışma, düzenli hizmet içi eğitimlere katılım sağlama elzemdir. Ekip çalışmasının önemi belki de en çok YBÜ enfeksiyonlarının yönetimi konusunda karşımıza çıkmaktadır. İl Sağlık Müdüründen hastane yöneticilerine, hastaneler mali işler sorumlularından hastane eczacılarına, YBÜ'de hasta takip eden tüm branşlardaki hekimlerden YBÜ hemşire ve temizlik personeline, Enfeksiyon Komitesi Kurul üyelerinden rehabilitasyon sorumlularına, hasta yakınlarından evde sağlık hizmetlerine, ambulans hijyenine kadar çok geniş bir yelpaze ile bu probleme çözüm aranması gerektiğinin bilinci ile "1. Güneydoğu YBÜ Enfeksiyonları Sempozyumu"nu planlamış bulunmaktayız.
Sempozyuma İl Sağlık Müdürü Vekili , İl Sağlık Müdürlüğü Başkanları , Başkan Yardımcıları, Hastane Yöneticileri, Özel ve Kamu Hastanelerinde yoğun bakımda çalışan Ebe-Hemşire-Doktorlar, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, Yoğun Bakımlardan sorumlu İl Koordinatörleri ,İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve başka illerden Akademisyen hocalarımız katılmışlardır.
Sempozyuma katılan ve açılış konuşmasını yapan Mardin Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı/ Sağlık Müdürü Vekili Dr. Mehmet Selim ÜNVERDİ :
‘’Dileğimiz; Güneydoğu genelinde YBÜ enfeksiyonlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm Sağlık Müdürlüğü Yöneticilerimize , sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, sempozyumda konuşmacı olan ve katılan akademisyen hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum .10 Şubat tarihinde gerçekleştirilmiş olan 1. Güneydoğu Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumunda, değerli katkı ve katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum.’’dedi.
Sempozyumun sonunda Mardin Sağlık Müdürü Vekili Dr. M.Selim ÜNVERDİ ve Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tuğba ONAT, Sempozyuma katılan kurumlara Plaketlerini vererek Teşekkürlerini sunmuşlardır.

IMG_4616.JPG

IMG_4617.JPG

IMG_4618.JPG

IMG_4619.JPG

IMG_4620.JPG

IMG_4621.JPG

IMG_4622.JPG

IMG_4623.JPG

IMG_4624.JPG

IMG_4625.JPG

IMG_4626.JPG