T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Mardin Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Mardin Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Op. Dr. Çağlar YILDIRIM

Güncelleme Tarihi: 05/12/2018

►●İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi -2012

İstanbul Fatih Sultan Mehmet E.A.H. Üroloji Anabilim Dalı -2018

Mardin Devlet Hastanesi (Üroloji Kliniği)  -2018 (Halen Çalışmakta)

Bilimsel Çalışmalar

●Avrupa Üroloji Burs Programı (EUSP). SLK-Kliniken Heilbronn GmbH / Baden Württemberg - Almanya Üroloji Anabilim Dalı -2017

●Avrupa Üroloji Kurulu Üyesi (2018'den beri)

İlgi Alanları

Kanser, Laparoskopik cerrahi, Ürolitiyazis, Endouroloji, Androloji

●Üyelikler: Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Amerikan Üroloji Derneği (AUA) Türk Üroloji Derneği

Kurslar ve Kongreler

●27.Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs, -2018

●26.Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs -2017

●3.Üroloji Cerrahi Kongresi -2016

●25.Ulusal Üroloji Kongresi, Kıbrıs -2016

●EAU 11.Güney Doğu Avrupa Toplantısı (SEEM) -2015

●Laparoskopi ve Robotik 2015'teki Zorluklar, İstanbul, Türkiye

●11.Ulusal Androloji Kongresi, Muğla-Türkiye -2015

●6.Üro-onkoloji Kış Kongresi, Bakü-Azerbaycan -2014

●23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya- Türkiye -2014

●Canlı domuz modelinde laparoskopik eğitim kursu, İstanbul Ü. Veteriner Fakültesi -2013

●1.Uluslararası Üro-Anatomi Kongresi ve 2. Cerrahi ve Teorik Üroloji 12. Anatomi Diseksiyonu Kursu İzmir-Türkiye -2013

●5.Üro-onkoloji kış Kongresi, Üsküp-Makedonya -2013

●10.Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum-Türkiye -2013

Yayınlar Uluslararası tanınmış dergilerde yayınlanan makaleler

Protective effects of Tadalafil and darbepoetin against ischemia - reperfusion injury in a rat testicular torsion model.
Yildirim C, Yuksel OH, Urkmez A, Sahin A, Somay A, Verit A. Int Braz J Urol. 2018 Sep-Oct;44(5):1005-1013.

Yuksel OH,Yildirim C,Urkmez A,Ozbay N,Uruc F,SahinA, Akan S, Verit A. The effect of darbepoetın alfa on renal
fıbrosıs ın rats wıth acute unılateral ureteral obstructıon. Arch Esp Urol. 2018 Mar;71(2):212-221.

UrucF, YildirimC, UrkmezA, ArasB, YanartasO, M. Yasin Irmak, YukselOH, SahinA, VeritA. Cırcumcısıon and ıts
potentıal effects on chıldren’s mental health state  Rev. Int. Androl. October 2016 doi: 10.1016/j. androl. 2016. 10.007

Urkmez A,Yuksel OH, Uruc F, Akan S, Yildirim C,Sahin A, Verit A. The effect of asymptomatic histological prostatitis
on sexual function and lower urinary tract symptoms. Arch Esp Urol. 2016; 69:185-191.

A.Verit, F.Uruc, Yüksel OH, C. Yildirim Zero ischemic – zero hilar dissecting laparoscopic partial nephrectomy:
Tumor focusing surgery European Urology Supplements 14(8):e1398 · November 2015 DOI: 10.1016/S1569-9056(15)30442-5

Uruç F, Akan S, Aras B, Yıldırım Ç, Sahin A, Yuksel OH, Aydın MT, Verit A.Effects of obesity surgery (laparoscopic sleeve
gastrectomy technique) on lower urinary tract symptoms, depression and quality of life of males: Prospective study. Arch Ital
Urol Androl. 2016 Dec 30;88(4):258-261. Doi 10.4081/aiua.2016.4.258.

Yuksel OH, Akan S, Urkmez A, Yildirim C, Sahin A, Verit A. Preoperative Glasgow prognostic score as a predictor of primary
bladder cancer recurrence. Molecular and ClinicalOncology 5, no. 1 (2016): 201-206. http://dx.doi.org/10.3892/mco.2016.901

Yuksel OH, Yildirim C, Urkmez A, Akan S, Verit A. Contralateral tumor seeding of renal cell carcinoma mimicking late metastasis
of liver after laparoscopic nephrectomy: A case report with review of the literature. Arch Ital Urol Androl.2015 Sep 30;87(3):256-7.
doi: 10.4081/aiua.2015.3.256.

Yildirim Ç, Yüksel ÖH, Ürkmez A, Özbay N, Verit A. A rarely seen case among retroperitoneal mass lesions: paraganglioma. Georgian
Med News. 2014 Oct;(235):41-4.Yüksel OH, Akan S, Yildirim Ç, Urkmez A, Verit A. Extraintestinal gastrointestinal stromal tumor
of undetermined origin: Is the mass resection a wrong approach? A case report and review of the literature. Arch Ital Urol Androl. doi:
10.4081/aiua.2015.2.

Yildirim Ç, Yüksel OH, Akan S, Urkmez A, Verit A. Lower pole renal cut injury due to the iliac wing fracture: A rare case report.
Arch Ital Urol Androl. doi: 10.4081/aiua.2015.2.

Uruc F, Yüksel OH, Sahin A, Urkmez A, Yildirim C, Verit A. Emphysematous pyelonephritis: Our experience in the management of
these cases. Can Urol Assoc J.  2015; 9(7-8): E480-3. doi: 10.5489/cuaj.2828.

Yuksel OH, Urkmez A, Akan S, YildirimC, Verit A. Predictive Value of the Platelet-  To-Lymphocyte Ratio in Diagnosis of Prostate
Cancer.
Asian Pac J Cancer Prev.2015;16(15):6407-12.

Akan S, Ürkmez A, Yildirim C, Sahin A, Yüksel ÖH, Verit A. Late-onset secondary nocturnal enuresis in adolescents associated
with post-traumatic stress disorder developed after a traffic accident.
Arch Ital Urol Androl. 2015 Sep 30;87(3):250-1. doi: 10.4081/aiua.
2015.3.250.

Sahin A, Yildirim C, Akan S, Yuksel OH, Urkmez A. A case of seminoma presented with clinical manifestations of testicular torsion.
Arch Ital Urol Androl. 2017 Oct 3;89(3):236-237.

Uruc F, Akan S, Sahin A, Yildirim C, Urkmez A. Contralateral Ovarian Metastasis of Clear-Cell Renal Carcinoma: A Rare Case Report
and Review of the Literature.
Case Rep Surg. 2017;2017:9849205.

Ulusal saygın dergilerde yayınlanan makaleler

●Özgür Haki YÜKSEL, Çağlar YILDIRIM, Ahmet ÜRKMEZ, Serkan AKAN, Aytaç ŞAHİN. Glasgow prognostik skorunun transrektal
prostat biyopsisi sağladığı tahminmedeki yeri. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2017; 57 (1)

●Serkan Akan, Özgür Haki Yüksel, Çağlar Yıldırım, Ahmet Ürkmez. Atipik olguda vezikosigmoid fistül’ün laparoskopik tedavisi
”Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2017; 57

●Akan S, Ürkmez A, Yüksel ÖH, Yıldırım Ç, Verit A; Hızla Aşamalı Fournier Gangreninin Nadir Bir Nedeni: Staphylococcus lungdunensis
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Dergisi / 2016; 6 (3): 132-135 JMID doi: 10.5799 / ahinjs.02.2016.03.0231

●Uruç F, Yıldırım C, Aras B, Kivrak M, Şahin A, Akan S, Yüksel OH, Ürkmez A.Transrektal Ultrasonografi Eştüyum Prostat İğne
Biyopsisi Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Komplikasyonlar: Bir Retrospektif Vaka Kontrol Çalışması. Boğaziçi Tip Dergisi. 2016; 3.

● Uruç F, Akan S, Aras B, Şahin A, Uruç E, Yüksel ÖH, Ürkmez A, Yıldırım Ç; Bariatrik Kollu Gastrektomi Tekniğinin Kadınlarda Alt
Üriner Sistem Semptomları ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Prospektif Bir Çalışma. Ürolojik Cerrahi Dergisi, 2016; 3: 90-94 Doi: 10.4274 /
jus.2016.1023

●Çağlar Yıldırım, Serkan Akan, Numan Dogu Güner, Ayhan Verit. Helicobacter pylori ve idrar sistemi taşları: Herhangi bir ilişki ve nasıl?
Boğaziçi Tip Dergisi. 2015; 1: 9-13.

● Serkan Akan, Ahmet Ürkmez, Çağlar Yıldırım, Özgür Haki Yüksel. Temiz Aralıklı Kateterizasyona Bağlı Gelişen İntraperitoneal Mesane
Perforasyonu Olgusu ve Literatürün İncelenmesi. Haydarpaşa Numune Med J 2017; 57 (3): 179–182.

●Çağlar Yıldırım, Özgür Hakı Yüksel, Aytaç Şahin, Ahmet Ürkmez. Aynı böbrek, renal onkositomlu renal hücreli karsinomda nadir rastlanan
bir durum: Olgu sunumu. Haydarpaşa Numune Med J. 2018; 58.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve ilan kitaplarında yayınlanan duyuruları

● Asemptomatik histolojik prostatitin cinsel işlev ve alt üriner sistem semptomları üzerine etkisi. EAU 11. Güney Doğu Avrupa Toplantısı
(SEEM) Antalya, Türkiye (2015).

●Sıfır iskemik-sıfır hilar diseksiyon laparoskopik parsiyel nefrektomi: tümör odaklı cerrahi. EAU 11. Güney Doğu Avrupa Toplantısı (SEEM)
Antalya, Türkiye (2015).

● Bariatrik cerrahinin Sleeve gastrektomi tekniği uygulanan erkeklerin cinsel işlev ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. 11. Güney Doğu Avrupa Toplantısı
(SEEM) Antalya, Türkiye (2015). ●Yüksel ÖH, Urkmez A, Uruç F, Şahin A, Serkan Akan, Çağlar Yıldırım, Ayhan Verit. Prostat kanseri tanen trombosit
lenfosit oran yardımcı bir marker olabilir mi? 6. Üro-onkoloji Kış Kongresi özel baskısı. Bakü, Azerbaycan (2015)

● Uruç F, Yüksel ÖH, Şahin A, Ürkmez A, Akan S, Yıldırım Ç, Verit A. Dev adrenokortikal karsinom olgusu. 6. Üro-onkoloji Kış Kongresi özel
baskısı. Bakü, Azerbaycan (2015)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve ilan kitaplarında yayınlanan bildirimler

● Aytaç Şahin, Musab Ali Kutluhan, Çağlar Yıldırım, Ahmet Ürkmez, Tuncay Toprak, Ayhan Verit. Retrospektif çalışma: Radikal prostatektomi
ve pelvik lenf nodu disseksiyonu Bizanslı hastalıkları Briganti nomogramının duyarlılığı ve özgüllüğü. Ulusal üroloji kongresi Kıbrıs Ekim -2018.

●Çağlar Yıldırım, Özgür Haki Yüksel, Aytaç Şahin, Ahmet Ürkmez, Ayhan Verit. Sıçan testis torsiyon modelinde tadalafil ve darbepoetin iskemi
-reperfüzyona karşı koruyucu etkileri. Ulusal üroloji kongresi Kıbrıs Ekim -2018.

●Özgür Haki Yüksel, Çağlar Yıldırım, Aytaç Şahin, Serkan Akan, Ahmet Ürkmez, Ayhan Verit.65 yaş altı lokalize prostat kanseri hastalarının
tedavi planlamasında beden kitle indeksinin yeri 25. Ulusal üroloji kongresi Kıbrıs -2016

●Aytaç Şahin, Ahmet Ürkmez, Özgür haki Yüksel, Fatih Uruç, Serkan Akan, Çağlar Yıldırım, Ayhan Verit, Vücut Kitle indeksi
preoperatif prostat kanseri nomogramlarında yer almalı mı? 25. Ulusal üroloji kongresi Kıbrıs -2016

●Transrektal prostat biyopsisi arasındaki ilişki, glasgow prognostik skoru ile sonuçlanır. 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir -2015

●Preoperatif Glasgow prognostik skoru primer mesane kanserinde rekürrensi öngörebilir mi? - Preoperatif Glasgow prognostik skoru primer
mesane kanserinde nüks olduğunu öngörüyor mu? 24. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir -2015

●Fatih Uruç, Ahmet Ürkmez, Ö. Haki Yüksel, Mithat Kivrak, Aytaç Şahin, Serkan Akan, Çağlar Yıldırım, Bekir Aras, Ayhan Verit. Perkutan
nefrolitotomi başarı ve komplikasyonlarını tahmin etmede standartlaştır bir tablo: Guy's Stone skorlama sistemi? 23. Ulusal Üroloji Kongresi,
Antalya -2014

Yazılan makale

●Luis Angel Medina Andrade; Amfizemli piyelonefrit, olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi MOJ Klinik ve tıbbi olgu sunumları. Aralık
2015 DOI: 10.13140 (Atılgan: Uruç F, Yüksel OH, Şahin A, Urkmez A, Yıldırım C, Verit A. Amfizemli piyelonefrit: Bu olguların yönetimindeki
deneyimimiz Can Urol Assoc J. 2015; 9 (7-) 8): E480-3. Doi: 10.5489 / cuaj.2828.)

●Andrew J. Crouter, Michael K. Abraham, R. Gentry Wilkerson; Renal Allogreftte Amfizemli Piyelonefrit Amerikan Acil Tıp Dergisi • Eylül
2016 DOI: 10.1016 / j.ajem.2016.09.043 (Atılgan: Uruc F, Yüksel OH, Şahin A, Ürkmez A, Yıldırım C, Verit A. Amfizemli Piyelonefrit :
Bu davaların yönetimindeki deneyimimiz Can Urol Assoc J. 2015; 9 (7-8): E480-3. Doi: 10.5489 / cuaj.2828.)

●Atıf yapılan makale: A. Adam, K. Spencer; Amfizematöz bir piyelonefritin ölümcül bir vakası: Yeni yönetimi ‘altın standart” ı kucaklamak -
Böbreği kurtarırken hayatı kurtarmak! • Ocak 2017 Afrika Üroloji Dergisi DOI: 10.1016 / j.afju.2016.08.003 (Alıntı: Uruç F, Yüksel OH, Şahin
A, Ürkmez A, Yıldırım C, Verit A. Amfizemli piyelonefrit: Bunların yönetimindeki deneyimimiz Can Urol Assoc J. 2015; 9 (7-8): E480-3. doi:
10.5489 / cuaj.2828.)

●Cited makale: Seung Hyun Park, Young Taik Oh, Dae Chul Jung ve diğerleri; Renal hücreli karsinomun abdominal ekimi: radyolojik, patolojik
ve prognostik özellikler Ocak 2017 DOI: 10.1007 / s00261-016-1029-8 (Aktarıldı: Yüksel OH, Yıldırım C, Ürkmez A, Akan S, Verit A.
Kontralateral tümör ekimi TURKIYE KLINIKLERI MEDICAL DATABASE Türkçe Laparoskopik Nefrektomi Sonrası Karaciğer Metastazını
Taklit Eden Renal Hücre Karsinomu: Literatürün gözden geçirildiği bir olgu sunumu Arch Ital Urol Androl 2015 Sep 30; 87 (3): 256-7. doi: 10.4081 /
aiua.2015.3.256.)

►●İngilizce