Tarihçemiz
05 Ağustos 2022


IMG_7929.JPG

         

TARİHÇEMİZ

Hastanemiz 1967 yılında eski şehir yerleşkesi olarak da bilinen Eski Mardin (Yukarı Mardin)’de kurulmuştur. Daha sonra günün şartlarına göre hizmet verilen nüfusun artmasıyla Mardin Artuklu merkez ilçesi Yenişehir’de 150 Yataklı yeni bir hastane 1991 yılında yapımına başlanmış 2005 yılında ise hizmete açılmıştır. Mevcut binamız ise 08.03.2012 yılında inşaat çalışmalarına başlanmış 10.08.2015 tarihinde ilk olarak 300 yataklı hizmete açılmış daha sonra Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin taşınmasıyla hastanemiz olan Mardin Devlet Hastanesi 400 yataklı A1 rolüne sahip hastane haline gelmiştir.

Hastanemiz toplam 45973  inşaat alanına sahip olup; toplam parsel alanının (49351,42) 13285.41 ’si çim alanı, toplamda 2500 ağaç yerleştirilmiştir.

Açık alan otopark olarak ta emsale esas inşaat alanı 35316m2 olup 100 ye 1 otopark olarak hesaplanmıştır. Toplam 375 adet otopark sayısı mevcuttur.

Hastanemiz toplamda (a1.a2,c,b1,b2,d1,d2) olmak üzere 7 Blok binadan oluşmaktadır.

Hastanemizin (Nükleer Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Enfeksiyonlu Hasta, Mutfak Girişi, Servis Girişi, Sığınak ve Kapalı Otopark Girişi, Acil Servis Ayakta Hasta Girişi, Acil Servis Girişi, Ana Hastane Girişi, Poliklinik Girişi, Hemodiyaliz Girişi, Kazan Dairesi Girişi, Morg Girişi ) olmak üzere 13 noktadan girişleri bulunmaktadır.

Hastanemiz dış cephesinde mekanik aksamlı balmoral granit taş kaplama, alüminyum giydirme cephe, mekanik kompakt giydirme, kompozit giydirme, mantolama +sıva olmak üzere toplam 5 farklı uygulama bulunmaktadır.

Hastanemizin yapısal peyzajında yolları ve kaldırımları vakumlu beton uygulaması bulunmakta, tretuvarların bir kısmı andezit taş kaplama bir kısmı vakumlu beton olarak uygulanmakta ayrıca yol ve otopark bordürlerinin tamamı andezit olarak uygulanmıştır.

B1 ve B2 bloklarımız bodrum+zemin+6 kattan oluşmaktadır. B2 bloğun bodrum katında Eczane, ilaç deposu. Klinik Laboratuvar. B1 bloğun bodrum katında Diyaliz Salonu, Hepatit b-c hasta odaları, Kuduz Tecrit Odası bulunmaktadır. Zemin+6 kat hasta yataklı servisleri olarak tasarlanmıştır.

C bloğumuz bodrum+zemin+6 kat+mekanik katlardan oluşmaktadır. Bodrum katta İbadethane, Arşiv, Elektrik ana pano odası, Zemin katta İdari odalar ile ziyaretçi bekleme holünden oluşmaktadır. 1 ve 2. Katlarda yine idari odalar ve ziyaretçi bekleme hollerinden oluşmaktadır. 3,4,5,6.katlarda ziyaretçi bekleme salonları mevcuttur. 7.katımız mekanik kat (Klima, Elektrik, Havalandırma vb. santral ve panolar ) olarak tasarlanmıştır.

A1-a2 bloklarımız bodrum+zemin+2 kattan oluşmaktadır. Bodrum katta, yemekhane, çamaşırhane, sığınak, kazan dairesi, depolar, morg, (Azot basınçlı hava oksijen, L.P.G., Vakum Odaları) tıbbi ve evsel atık, atölyeler, modüler soğuk depolar mevcuttur. Zemin kat hastanenin acil bölümü olarak tasarlanmıştır. 1.katta Ameliyathane ve Yoğun Bakım katı olarak tasarlanmıştır. 2.katta İdari Bürolar, Toplantı Odası, Konferans salonu (150 kişilik Op.Dr.Mehmet Ragıp Ekmen), Klima Santrallerinin bulunduğu bölüm, Sterilizasyon, Kütüphane, Yemek Salonu, Bilgi İşlem, Santral Odası, İdari Arşiv odası bulunmaktadır.

D1-D2 bloklarımız bodrum+zemin+2 kattan oluşmaktadır. Bodrum katta KETEM, Nükleer Tıp, Radyo Aktif Tıbbi Atık, Röntgen odaları, Ultrason odaları, Tomografi, M.R., Mamografi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapist odaları, Jinekolog, U.S.G., Kemik Dansimetre. Film ve Banyo, Masaj Odası bulunmaktadır. Zemin katta muayene odaları, E.K.G. Odası, Kan Alma, Kardiyoloji Polikliniği, K.B.B., Cildiye, Ortopedi, Odiyometri, Alçı Deposu ve odası, Sosyal idari birimler. 1. Katta Cerrahi Poliklinikler, Göz Polikliniği bulunmaktadır. 2. Katta Laboratuvarlar, Anjiyografi ve Endoskopi Bekleme holleri , Arşiv mahalleri bulunmaktadır.

Hastanemiz de  tek kişilik hasta yatak odaları 55 adet, çift kişilik hasta yatak odaları 109 adet, süit hasta yatak odası 14 oda toplamda 178 oda , 395 yatak bulunmaktadır.

Ayrıca Diyaliz Salonunda 21, Dahili Yoğun Bakımda 5, Koroner Yoğun Bakımda 5 Cerrahi Yoğun Bakımda 10, Genel Yoğun Bakımda 9 çocuk Yoğun Bakım 11 Yeni Doğan Yoğun Bakımda 34 Küvöz, 4 Genel Yoğun Bakım   olmak üzere toplam 44 yatak ayrıca bulunmaktadır.

Hastanemizde 67 Muayene Odası ve 30 Destek Odası bulunmaktadır.

 Ayrıca 16 Toplantı 150 kişilik Konferans Salonu.

675 ’ lik Sığınak.

8 adet Genel, 2 adet özellikli, toplam 10 Ameliyathane bulunmaktadır.

5 adet Röntgen, 1 M.R., 1 Mamografi, 2 Bilgisayarlı Tomografi, 2 Ultrason, 1 Nükleer Tıp Rezonans görüntüleme, 2 Gama Kamera Odası ve Anjiyografi,
Görme Alanı, Göz Anjiyo , Göz Yağ Lazer, Bronoskopi, Endoskopi, Kolonoskopi, Üroflometre, Ürodanami, E.S.W.L., Kemik Dansitometri, Uyku Laboratuvarı, Patoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Hastanemizde toplam 2 adet Acil Yangın, 4 adet Sedye Servis ve İnsan Asansörü, 4 adet İnsan Asansörü, toplamda 10 adet asansör bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet Monşer Asansörü bulunmaktadır.

Toplamda 10 adet Merdiven bulunmaktadır. 1 tanesi Çelik Merdiven olarak tasarlanmıştır.