Hizmet Standartlarımız
29 Kasım 2021

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

1

Poliklinik Muayene

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

 

5 saat

2

Hasta Yatışı

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Daha önce hastanede yatmış ise dosyası Dosyası ,3-Merkezi Tıbbi arşivden alınan hasta dosyası

15 dak

3

Sağlık Kurulu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe, 3- 4 Adet Fotoğraf,

4-Ücret Ödendi Makbuzu (vezne Makbuzu) 5-SGK lı hastalar için sadece T.Ckimlik

10 gün

4

 

Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için)

Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek,boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir), 4 adet fotoğraf(sonaltı aylık)T.Ckimlik numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)kimlik fotokopisi,önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu,Özel Eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu

10 gün

5

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak hastalar için)

2022 sayılı yasadan faydalanmak için;İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı, 4 adet fotoğraf(son altı aylık),T.C kimlik numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)kimlik fotokopisi,Gelir vergisinden muaflık için;Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı,5 adet fotoğraf(son altı aylık),T.C Kimlik numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)kimlik fotokopisi

 

15 gün

6

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi (dilekçe ile başvuran hastalar

Mal Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İli Müdürlüğünden alınacak üst yaz, Sakatlar dernğiı, 4 adet fotoğraf (son altı aylık),T.C Kimlik numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı )kimlik fotokopisi

 

15 gün

7

Laboratuar Tetkikleri

  1)-Poliklinik Hasta muayene  barkod numarası ile hekim istemi

Acil durumlarda 15-180  dak

Kültür 3 gün Patoloji 15 gün- 1 Ay

8

Röntgen Çekimi

1- Poliklinik Hasta muayene  parkod numarası ile hekim istemi

1 saat

9

Ultrasonografik Tetkikler

1- Poliklinik Hasta muayene  barkod numarası ile hekim istemi, 

Acil aynı saat içinde

3 saat

10

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası ilgili hekimlerin konsültasyonu,Ameliyat bilgilendirme ve onam formu

acil durumlarda aynı saat içinde,normal hastalar için ise ortalama

 

7 gün

11

Epikriz Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-taburcu oldağunda aynı anda  daha sonraki  bavurularda dilekçe ile

Müracaat edip hizmeti aldığı beklemeler dahil sürenin 2 saat sonra, toplamı,taburcu olduğunda taburcu anında

 

12

Ameliyat Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe

 

2 saat

13

Hasta Hakları Başvurusu

1-Dilekçe ile Hasta hakları birimine şahsen veya Sabim online aracılığı ile

 

10 gün

14

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri3-Gerekirse yatış dosyası ve tüm konsültasyon  ve  Ameliyat bilgilendirme ve onam formu

 

7 saat

15

Sürekli İlaç Kullanım Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri(Gerekirse), 3-Hekim İstemi

 

5-20 dak

16

Mernis Ölüm Tutanağı

1-T.C.Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanemizde öldüğü defin belgesi

 

 

20 dakika

17

Mr ve Tomografi

Doktor istemi (otomasyon üzerinden)

Acil durumlarda aynı saat Normal durumlarda 3 gün içinde

18

Tutuklu ve Hükümlüler ile ilgili İşlemler

1-T.C.Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Cezaevi yazısı

 

1 gün

19

Portör Muayeneleri

1-T.C.Kimlik Numaralı Kimlik 

 

1 gün

20

Bronkoskopi

Doktor istemi sonrası (otomasyon üzerinden yapılır)

 

1 saat

21

Gastroduedonoskopi, Kolonoskopi, Rektoskopi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

 

2 gün

22

EEG Çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

 

30 dak

23

Psikolojik Testler

Psikyatri Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

 

30 dak.

24

İşe giriş, durum bildirir, silahlı-silahsız özel güvenlikler ve silah raporlarının düzenlenmesi

Talep dilekçesi, 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), T.C.Kimlik Numarası yazılı Kimlik (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi, vezne makbuzu

 

1 gün

25

İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

İstirahati veren hekim tarafından düzenlenen istirahat süresinin belirtildiği rapor kağıdı, 4 adet fotoğraf, T.C.Kimlik numaralı kimlik, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kağıdı,

 

1 gün

26

Odiyometi

Poliklinik muayenesi sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinde)

20 dak.

27

Malzeme raporları ve işitme cihazı, v.b.raporların düzenlenmesi

 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), T.C.Kimlik Numarası yazılı Kimlik (15 yaş üzeri için fotoğraflı)

1 gün

28

Yaş tahsisi,evlilik raporu ve diğer adli vakalar için rapor düzenlenmesi

Adli makamlardan alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (yaş tahsisi için) T.C.Kimlik Numaralı yazılı kimlik

toplamı 1 gün yaş tahisisi için 15 gün

29

Şikayet başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren)

10 gün

30

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe (Kimlik ve adres bilgilerini içeren)

 

3 gün

 

31 

Tıbbi malzeme ve ilaç istemi

Ordür ve istek belgesi

1 gün

32

Diyaliz hizmeti

Sertifikalı dahilye veya nefroloji uz.tarafından haftada 3 kez hemodiyaliz alması uygundur raporu sgk lı hastalar için 3 hekim imzalı yeşil kartlı hastalarda tek hekim olması

 

4 saat

 

 

33

Diyet hizmetleri

Personel ve hastaların yemek liste ve besin değerlerinin göz önünde bulundurularak hazırlanması ve poliklinik hastalarının diyet listelerinin verilmesi için doktor konsültasyonu

 

Aylık kontroler

 

 

34

Ketem hizmetleri

Tc kimlik no

14 gün

 

35

Denetimli serbestlik

Cumhuriyet Başsavcılığı  Denetim serbestlik şube müdürlüğü

 

İlk üç hafta tedavi takip programı düzenleniyor üç hafta bitiminde cevap vermese 6 haftalık tedavi programı düzenleniyor.tedavi cevap alınmasa ileri merkeze havale ediliyor

36

Psikiyatrik tanı ve tedavi hizmetleri

T.C.Kimliği ve Dr Konsültasyonu

45 dak diğer testlerin (kişilik,zeka,gelişim v.s) teste göre değişiyor

37

Kan transfüzyonu

Doktor istem kağıdı ve Tc.Kimlik No

Hastanın aciliyet durumunu göre süre değişir

38

Ürodinami

Doktor istemi ve otomasyon üzerinde

10 dak

39

Solunum Fonksiyon testi

Doktor istemi ve otomasyon üzerinde

10 dak

40

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon salonu

Doktor istemi ve otomasyon üzerinde

Yatan hastalar için hastadan hastaya değişmekle beraber ortalama 10  gün

41

ECHO

Doktor istemi ve otomasyon üzerinde

20 dak

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri               

İkinci Müracaat Yeri 

Adı Soyadı                              

:Adı Soyadı                    

:                    


Ünvan

:

 Başhekim

Ünvan

:Başhekim Yardımcısı


Adres

:

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Adres

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Tel

:

 04822121048

Tel

:04822121048


Faks

:

 04822124223

Faks

:04822124223


e-Posta

:

mardin.dh@saglik.gov.tr  

e-Posta

:mardin.dh@saglik.gov.tr   


NOT    :Hizmetlerin sunum süreleri olarak;

 O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı
değerlendirilerek yazılmıştır.