ROP (Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Merkezi)
15 Nisan 2022

ROP erken doğan bebeklerde gözdeki ağ (retina) tabakasındaki damar gelişimi tamamlanmadığı için anormal damar gelişimleri oluşur ve bunun sonucunda körlükle sonuçlanabilecek kanama, skar dokusu ve retina tabakalarında ayrılma (retina dekolmanı) gelişebilir. Fakat bu anormal damarlar çoğunlukla geriler, bebeklerin sadece yaklaşık % 10’unda tedavi gerektirecek kadar ilerleme olur.

     ROP genellikle 32 haftadan küçük ve 1500 gr altı düşük doğum ağırlıklı doğan bebeklerde görülür. Doğum sonrası küvözde ek oksijen tedavisi gerektiren bebeklerde risk daha yüksektir.

     Bu nedenle 32 haftadan küçük ve 1500 gr altı doğan tüm bebekler ile 32 haftadan büyük ve 1500 gr üstü doğmasına rağmen kardiyopulmoner destek tedavisi uygulanmış veya “bebeği takip eden klinisyenin ROP gelişimi açısından riskli gördüğü” erken doğan bebeklerin doğumdan sonraki 28 gün ROP tarama muayenesi yapılmalıdır*. Bu muayeneler sonrası ROP tanısı konulan bebekler evrelerine göre gerekli aralıklarla retinal damar gelişimi tamamlanana kadar takip edilmektedir. Bir üst merkezde yapılmaktadır.

     Hastanemiz ROP tanı-tedavi merkezimizde ROP taramaları ve tedavileri pediatrik oftalmoloji ve retina birimlerinin işbirliğinde geniş bir doktor grubu tarafından yapılmaktadır. Prematüre doğan ve göz taraması gerektiren tüm bebekler, doğum sonrası 28. güntaramaları gereken sıklıkta yapılıp tamamlandıktan sonra 1. yaştan itibaren 5 yaşına kadar yıllık düzenli takipleri de ROP polikliniğimizde yapılmaktdır.

    Merkezimiz, damar gelişiminin takibi ve yapılan tedavilerin etkisinin objektif olarak değerlendirilebilmesi için bir üst merkeze taşıyacaktır.

     Hastanemizde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde, Yenidoğan uzmanı ve Çocuk Hastalıkları uzmanı tarafından yüksek riskli olduğu değerlendirilen yenidoğanlarda Göz doktoru tarafından ROP taraması yapılmaktadır. 


IMG_2534.JPG