Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları
14 Nisan 2022

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve
hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.

Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi,
zararı karşılamak mecburiyetindedir.

Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek
sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır.

Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.

Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu
hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

Hastalarımızın sağlığı bizim için önemlidir.

 

HASTANEMİZİN ZİYARET KURALLARI

Hastanız, bizim misafirimiz olup hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek için değil, tedavi olmak amacıyla yatmaktadır.
Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız bizim için değil hastanız açısından önem taşımaktadır.

Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

4207 sayılı kanun uyarınca hastane içerisinde sigara içilmez.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesine ziyaret uygulaması vardır.

Hastaya dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi yasaktır.

Hasta ziyaretine 12 yaşından küçük çocuklar ve grip, yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları olan kişiler
hasta ziyaretine gelmemelidir.

Hastalarımızın yanında tek refakatçi kalabilir.

Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, hijyenik bakım ürünleri(kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil v.b.)
çiçek çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmesi yasaktır.

Hastalara huzurlu bir ortam sağlanması için lütfen gürültü yapmayınız.