Mardin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
12 Mart 2019Mardin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

toplum.jpg


Merkezimizde, Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli çerçevesinde, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin işlevselliklerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

    Genel bir ifadeyle çalışmalarımızın kapsamı; kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin güçlendirilmesini ve toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan, program ve çalışmaların yapılması, hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması ve izlenmesi yanı sıra ruhsal bozukluklar alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmesi şeklindedir.

     Merkezimizin amacı  ilimizde yaşayan Şizofreni ve Benzeri Psikotik Bozukluklar ve Duygu Durum Bozuklukları (Bipolar Bozukluk) gibi kronik ruhsal hastalıkları olan hastalara tek tek ulaşarak kayıt altına almak, düzenli takip, tedavi  ve rehabilitasyonlarını sağlayarak hastaları topluma yeniden kazandırmaktır.

     Böylece  sadece hastalandıkları zaman hastaneye gelen, çoğunlukla  aile zoru ya da polis gücü ile getirilerek istemsiz yatışları yapılan hastaların taburcu olduktan sonra toplum ruh sağlığı merkezine devamı sağlanarak tedaviden kopmaları engellenmektedir. Tedaviden kopmayan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ekibi tarafından tedavileri takip edilen hastalarda hastane yatışlarına sıklıkla gerek kalmamakta ya da hastaneye yatış oranı ciddi düzeyde azalmaktadır.

     Merkezimizde  Psikoeğitim ile hastalara hastalıklarıyla nasıl baş edebilecekleri öğretilmekte, Aile Eğitimi ile ailelere hastalarına nasıl destek  olacaklarını öğrenmektedir. Sosyal Beceri Eğitimi ve el sanatları gibi Uğraşı Tedavileri ile rehabilitasyon çalışmaları yapılmakta ve hastaların kendi yaşadığı ortamda rehabilite edilerek  toplumla yeniden bütünleşmeleri sağlanmaktadır.

      Mardin Devlet Hastanesine bağlı olarak çalışan merkezimizde tüm hizmetler ÜCRETSİZ olarak verilmektedir. Merkezimizde Psikiyatri Uzmanı, Psikolog, Hemşire, İş-Uğraşı Terapisti, Sağlık Memuru ve Sosyal Hizmet Uzmanından oluşan ekiple hizmet verilmektedir.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNİN HİZMETLERİ NELERDİR?

      Merkezimizde her danışan için TRSM ekibinden bir kişi Danışman olarak görevlendirilmekte ve yapılan değerlendirmeler neticesinde bireyin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Bakım Planı hazırlanarak takipleri yapılmaktadır.

      Bakım planında, danışmanlık hizmeti ve düzenli takip esas olmakla birlikte rehabilitasyona yönelik bazı hizmetler sunulmaktadır. Mardin TRSM tarafından sunulan Rehabilitasyon Hizmetleri şunlardır:

1)Bireysel Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmeti kapsamında;

-  Bireyin gelecek beklentileri ve ailenin görüşleri alınarak bakım planında öncelikli bireysel amaçlar belirlenir.

-  Danışanın tedaviye uyumu, içgörü düzeyi, yaşam şartları, beslenme ve uyku alışkanlıkları, öz bakım becerileri, sosyal işlevselliği Danışmanı ve TRSM Sorumlu Hekimi tarafından değerlendirilir. Bu konularda ihtiyaçları tespit edildikten sonra rehabilitasyon hedefleri geliştirilir.

-  Hedeflerin niteliği, rahatsızlığın seyri, alevlenme riski ve merkeze ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak kontrol randevuları düzenlenir.

-  Kontrollerine gelemeyen ve tedavi için yakın desteğe ihtiyacı olanlar telefon ile aranır veya ev ziyareti planlanır.

-  İhtiyaç görüldüğünde kurumlar ile işbirliği sağlanır.

2)Psikoeğitim:

      Danışanların uzun yıllar tedavi almalarını gerektiren rahatsızlıklarını daha iyi tanımaları uyum süreçlerini ve rahatsızlığın gidişatını olumlu yönde etkilemektedir.  Danışanların yaşadığı sıkıntılarının ne anlama geldiğini anlaması ve tedavi noktasında neler yapılması gerektiğini bilmesi hedeflenir. Yaşadıklarının utanılacak veya saklanacak bir durum olmadığını kavrayan danışanlar geleceğe umutla bakar. Bu amaçla psikoeğitim grupları oluşturulmaktadır.

3)Aile Eğitimi:

     Aile desteği rahatsızlığın gidişatını etkileyen en temel faktörlerden biridir. Rahatsızlıklar bireyin kendisi ile birlikte ailesine de ciddi yükler getirmektedir. Düzenlenen toplantılarda ailelerin ruhsal bozukluklar hakkında bilgilendirilmesi ve kendi durumlarındaki diğer aileler ile tanışarak paylaşımda bulunmaları yaşadıkları yalnızlık ve çaresizlik hislerini azaltmaktadır.

4)Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi:

     Bu program Toplumsal Beceri Eğitimi ile ruhsal eğitimi birleştiren, Aile Eğitimini de içine alan ve Grup Terapisi tekniklerini kullanan bir ruhsal toplumsal tedavi programıdır. İletişim, sorun çözme ve toplumsal uyum becerilerini kazanmak gibi hedefler içermektedir.

5)Etkileşimli Grup Terapisi:

     Etkileşimli Grup Terapilerinde danışanların kendilerini ifade etme, paylaşımda bulunma ve empati kurma becerilerini geliştirmesihedeflenmektedir.

6)Gezici Ekip Hizmeti:

     Kontrollerine düzenli katılım sağlayamayan; kendisi, yakını veya sosyal çevresi vasıtasıyla iletişim kurulamayan; ikametinde gözlem ve destek gerektiren vakalarda Gezici Ekip planlanmaktadır.

7)Uğraş Terapisi:

     İş ve Uğraşı Terapisi, sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek, patolojiyi düzeltmek ve azaltmak amacıyla kişinin belirlenen aktivite ve görevlerde performansını düzeltme, güçlendirme ve artırmaya; adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmeye katılımını sağlayan bir bilim ve sanattır. 

     İş ve Uğraşı Terapisinin amacı; danışanların mevcut kapasitelerini geliştirerek bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmalarına yardım etmektir.

     Merkezimizde bu amaçla ÜCRETSİZ olarak Takı Tasarımı ve Ahşap Boyama vb. kurslar düzenlenmektedir.

8) Sosyal Hizmet Müdahaleleri:

     Danışanın rehabilitasyonunu etkileyen sosyal sorunlar bulunduğunda imkanlar ölçüsünde yönlendirmeler ve sosyal hizmet müdahalelerigerçekleştirilir.

9) Toplumsal Bilinçlendirme ve TRSM Tanıtım Faaliyetleri:

     Ruhsal rahatsızlıklara yönelik toplumdaki yanlış kanaatlerin izole edilebilmesi veya ‘Damgalama’ olarak ifade edilen gerçekdışı inançların yıkılabilmesi adına tanıtım faaliyetleri düzenlenmektedir.

HEDEFLERİMİZ

 • Düzenli İlaç Kullanımını Sağlamak
 • Hastane Yatışlarını Azaltmak
 • Üretkenliği Artırmak
 • Yaşam Becerilerini ve Kalitesini Artırmak
 • Hastalıklarla ilgili bilgilendirmek
 • Hastalıkla ilgili baş etme becerilerini öğretmek
 • Sosyal hayata katılımı sağlamak
 • Kendi başına yaşama becerilerini geliştirmek
 • Hastalıkla ilgili damgalanmaya karşı toplumu bilinçlendirmek

MERKEZİMİZE NASIL BAŞVURULUR?

 • Hastanın kendisi, yakınları, uzman hekim veya aile hekiminin yönlendirmesi ile başvuru yapılabilir.
 • Merkezimize kabul edilen kişi psikiyatristimiz Uzm. Dr. Duygu AKBAŞ ÖNCEL tarafından değerlendirilir, Vaka Yöneticisi ile kişiye sunulacak en uygun sağlık hizmeti belirlenir.
 • Takip ve tedavi planı oluşturularak hizmet alan hasta ve yakınlarına bu konuda bilgi verilir.

ADRESİMİZ :

Mardin Devlet Hastanesi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Nur mahallesi

Eski Devlet Hastanesi Ek Binası

Zemin Kat

Tel: 0482 290 27 00 / 500 – 501
MERKEZİMİZDEN GÖRÜNTÜLER
1534684684.jpg

görüşme.jpg

jşoıhşıooığşpi.jpg
karşılama.jpg
karşılama1.jpg
wdsw.jpg
IMG_0047.JPG
IMG_0048.JPG
IMG_0049.JPG
IMG_0050.JPG
IMG_0051.JPG
IMG_0053.JPG
IMG_0054.JPG
IMG_0055.JPG
IMG_0057.JPG
IMG_0058.JPG
IMG_0059.JPG
IMG_0061.JPG
IMG_0062.JPG
IMG_0063.JPG

IMG_0065.JPG
IMG_0066.JPG
IMG_0068.JPG
IMG_0069.JPG
IMG_0070.JPG
IMG_0071.JPG
IMG_0072.JPG

IMG_0073.JPG
IMG_0074.JPG
IMG_0076.JPG