Birim Çalışanları
17 Şubat 2022

Ayşe BARAN (Pratisyen Hekim)

İsmail ÖZTEMEL (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı)

Abdulkerim KARAASLAN (İş Yeri Hemşiresi)