Birim Çalışanları
17 Şubat 2022

Fırat TUNCAY  (Tıbbi Sekreter)

Şeyhmus EKİN (Tıbbi Sekreter)

Sümeyra TAN(Tıbbi Sekreter)

Osman YILMAZ (Tıbbi Sekreter)

Raziye ACABEY (VHKİ)

Selman Levent DİREKÇİ (Bilgisayar İşletmeni)