Kalite Politikası
31 Ocak 2022


KALİTE POLİTİKAMIZ;


İleri Teknoloji ile kurulmuş hastanemizden hizmet alanlara eşit, zamanında, hasta ve çalışanın güvenliğinin sağlandığı, memnuniyet odaklı, sürekli eğitimle gelişmeyi ve değişimi takip eden, destekleyen, ölçen, çalışanlar tarafından desteklenen, kalite standartlarına ve mevzuatlara uyan sağlık hizmeti vermektir.

Hastanemiz İçin:

Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.
Hasta ve çalışan memnuniyeti ve güvenliği doğrultusunda hizmet vermek.
Hastane çalışanlarının gelişimini her zaman desteklemek. 
Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.
Çalışmalarımızı devamlı geliştirmek ve hedeflediğimiz kaliteye ulaşmak.
 
Çalışanlarımız İçin: 

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak. 
Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak. 
Çalışanlarımızın hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.  

Hastalarımız İçin:

Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.
Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak. 
Hastalarımız için en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak. 
Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.
Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek. 
Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak. 
Hastalarımızı da çalışanlarımız gibi hastanemizin eğitimlerine katılımını sağlamak.