Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
14 Nisan 2022

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; hastanemiz bünyesinde kurulmuştur.

ÇİM’e başvuran bir olgu, ÇİM kayıt belgesine kaydedilerek teslim alındıktan sonra, ilk olarak ön görüşmeye alınmaktadır. Bu ön görüşme, bu alanda özel olarak eğitilmiş (Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı) bir psikolog ya da sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılır. Mağdur çocuğun ailesi ise (ensest söz konusu ise fail hariç olmak üzere), başka bir psikolog ya da sosyal hizmet uzmanı tarafından aile görüşmesine alınır. Ön görüşmede ve aile görüşmesinde alınan bilgiler, İlgili Cumhuriyet Savcısı ve ASPİM temsilcisi ile paylaşılır. İlgili barodan avukat talebi yapılır ve adli görüşmeye hazırlanılır.

Adli görüşme, özel olarak yapılmış, aynalı bir odada yapılır. Adli görüşmeci (Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı ile sertifikalandırılmış meslek elemanı), çocukla, olayın oluş şekli, failin kimliği, özellikleri, ve olayın ayrıntılarını içeren görüşmeyi, çocuğun yaşına uygun bir dille, anatomik resimler kullanarak, gerekirse oyun ve oyuncaklar eşliğinde gerçekleştirir. Bu sırada bu görüşme sesli ve görüntülü kayıt altına alınır ve aynanın arkasındaki odada Savcı, Avukat, Aile Görüşmecisi, ASPİM temsilcisi, Çocuk Psikiyatristi ( varsa) tarafından canlı olarak izlenir. Her kurum temsilcisi kendi kayıtlarını tutar ve görüşmenin yazılı bir kaydı ifade tutanağı haline getirilerek imza altına alınır. Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma bu tutanak ile başlatılır. Bu görüşmenin bir kaydı Cumhuriyet Savcısına teslim edilirken, bir örneği ÇİM arşivinde saklanır. Bu görüşme daha sonra adli görüşmeci tarafından ayrıntılı bir rapor haline getirilerek yasal süre içinde soruşturma dosyasına eklenir.

Adli görüşmeden sonra, çocuk adli muayene için adli muayene odasına alınır. Bu odada, çocuğa, ÇİM hemşiresi tarafından, yapılacak muayeneler hakkında bilgi verilir. İç beden muayenesi gerektiğinde, Adli Tıp Uzmanı tarafından iç ve dış beden muayenesi yapılır. Gerekli olgularda, adli delil olabilecek giysiler, sperm örneği, saç, tükrük, tırnak içlerinden gerekli örnekler alınır. Olası uyuşturucu madde kullanımına yönelik kan ve idrar örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumuna teslim edilir. Bu muayene sonucu, Adli Tıp Uzmanı tarafından raporlandırılır. Gerekli görüldüğünde adli muayene sonrası multidisipline olarak ihtiyaç hissedilen birimlerde konsültasyon istenir. 

Kurumda gerçekleşen bir diğer muayene, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi muayenesidir. Çocuk Psikiyatristi, kuruma gelen her çocuğu en az bir kez değerlendirir. Cinsel İstismar sonucu oluşabilecek akut dönem bulgularını değerlendirir ve psikopatoloji saptadığında gerekli medikal tedaviyi düzenler. İlk muayenede risk saptadığı olguların uzun dönem takiplerini yapar. Bu muayenenin bulgularını raporlandırarak soruşturma dosyasına ilave eder.

Çocukla yapılan görüşmede ve aile görüşmesinde çocuğun ailesine tesliminde risk olduğunda ya da çocuğun kalabileceği başka bir yer olmadığında ÇİM’de görev yapan ASPİM temsilcisi tarafından çocuk uygun bir yuvaya yerleştirilir. Bu tespit, bizzat kurumda çalışan ASPİM temsilcisi tarafından yapılmakta ve Cumhuriyet Savcısı tarafından talimatlandırılmaktadır. Ayrıca, ÇİM‘deki görüşmelerinde sosyal riskler taşıdığı saptanan aileler, ASPİM temsilcileri tarafından Sosyal İncelemeye tabi tutulmakta ve gerekli sosyal desteklerin sağlanabilmesi için raporlandırılmaktadır. Yine cinsel istismar sonucu istenmeyen gebelik sonrası doğan bebeklerin, çocuk annesi ve ailesi bakım vermeyi istemediğinde, Sosyal Hizmetlerin kurumlarına yerleştirmesi sağlanmaktadır.