DÜNYA GLOKOM GÜNÜ
11 Mart 2022


Halk arasında 'göz tansiyonu' olarak bilinen glokom; optik sinirin ilerleyen nitelikte hasar görmesine yol açan bir göz hastalığıdır. Gözün aldığı bilgilerin beyne iletilmesinde optik sinir hayati öneme sahip olduğundan, tedavi edilmediğinde, glokom yavaş yavaş ve telafi edilemez biçimde görme kaybına ve nihayetinde körlüğe neden olabilir. Glokom hastalığının sebebi tam olarak bilinmemektedir.

İki ana glokom tipi mevcuttur: Primer veya açık açılı glokom ile akut veya kapalı açılı glokom. Tüm glokom vakalarının yaklaşık %90’ı açık açılı glokomdur. Bunlar genellikle semptomsuz gelişir ve iyice ilerleyene kadar tespit edilemez. Diğer taraftan, kapalı açılı glokoma daha nadiren rastlanır ama hemen tedaviye başlanması gerekir. Kapalı açılı glokomun belirtileri arasında şiddetli ağrı, bulantı, gözde kızarma ve bulanık görme sayılabilir.

Glokomun kesin tedavisi yoktur ve görme kaybı telafi edilemez. Ancak tedavi neticesinde, görme yetisi olduğu gibi korunabilir. Glokom; göz damlaları, oral ilaçlar, lazer cerrahisi, geleneksel cerrahi ve bu yöntemlerin bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Göz içi yüksek basınç gibi faktörlerin yanı sıra, aşağıdaki kişilerde glokom riski yüksektir.

  • Ailesinde glokom rahatsızlığı bulunanlar
  • 40 yaşın üzerindekiler
  • Diyabeti, yüksek tansiyonu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler
  • Fiziksel göz hasarı bulunan kişiler
  • Uzun süre steroid kullanmış kişiler

Risk altındaki kişiler yılda en az bir kere göz muayenesinden geçmelidirler, çünkü gerekli tedaviyi almayan glokom hastaları tam görme kaybı olasılığı ile karşı karşıya kalabilir.